Symptomer på kvikksølvforgiftning
Avgiftning av kvikksølv

Avgiftning

Kvikksølvforgiftning er veldig vanskelig å behandle, og det finnes dessverre ingen kur tilgjengelig som kan avgifte hjernen effektivt. Folk som opplever hurtig tilfriskning etter amalgamsanering hadde mest sannsynlig lite kvikksølv i hjernrn.

Kvikksølv i blod har en kort halveringstid på omtrent 2 måneder, mens kvikksølv i enkelte deler av hjernen som hypofysen har en halveringstid på 15-25 år.

Dette er pga blod-hjerne-barrieren som effektivt setter en stopper for transport av oksidert kvikksølv. Situasjonen er en annen ved forgiftningen der kvikksølv går inn i hjernen som uladet kvikkølv, og er dermed mye mer fettløselig enn oksidert kvikksølv. Inni hjernen blir kvikksølvet oksidert til Hg2+ og blir dermed effektivt blokkert inne. Konsekvensene av dette er at det tar 75 år å bringe kvikksølv i hypofysen ned til 12% av utgangsverdien! For folk flest, betyr dette resten av livet. Det viktige spørsmålet er dermed hvordan man trygt kan fjerne kvikksølv fra hjernen på en hurtigere måte enn den naturlige avgiftningen.

Mange pasienter prøver vitaminer og mineraler i høye doser, men i mange tilfeller kan slike avgiftningsprotokoller gi sterke symptomer fra mobilisering av kvikksølv, noe som ofte skaper voldsomme reaksjoner med angstanfall, utmattelse, skjelvinger, hjertebank etc. Det er uklart i hvor stor grad vitaminer og mineraler er i stand til å fjerne kvikksølv fra hjernen, og det er lite ved vitaminer og mineraler sine kjemiske egenskaper som tilsier at de er i stand til å transportere kvikksølv gjennom blod-hjerne-barrieren. Men det må understrekes at et inntak av vitaminer og mineraler er viktig for kroppen sine funksjoner, og spesielt i en periode med amalgamsanering er det viktig å få nok vitaminer i mineraler i seg, siden de er i stand til å beskytte kroppen mot forgiftning av det ekstra kvikksølvet som blir frigjort under utboring, og vitaminer og mineraler hindrer dermed at mer kvikksølv kommer inn i hjernen.

Det er også viktig å være klar over at endel vaksiner inneholder det ekstremt farlige thiomersal som inneholder kvikksølv. Thiomersal omdannes i kroppen til ethyl- eller methylkvikksølv. Særlig influensevaksinen er det mange som tar, noe som er helt unødvendig for de aller fleste mennesker. Det finnes også kvikksølvfrie (influensa)vaksiner, så vær nøye på å lese pakningsvedlegget og spørre helsepersonellet hvis du likevel er helt nødt til å ta en vaksine, for å være sikker på at vaksinen er fri for kvikksølv. Det hevdes at hvis en tar fem influensavaksiner i rekkefølge, har man ti ganger høyere risiko for å få Alzheimer. Dette er sannsynligvis pga kvikksølvet i vaksiner. Til og med helsetilsynet innrømmer at man vet veldig lite om effekten av ethylkvikksølv på mennesker, man vet ikke noe særlig mer enn at det er ekstremt giftig. Det er en skam at thiomersal enda brukes i vaksiner, når det finnes alternativer som er mindre giftige. Les selv hva helsetilsynet skriver om thiomersal:

"Den gangen vaksinene ble levert i flerdoseglass, var konserveringsmiddel helt nødvendig for å hindre bakterievekst. Om en ikke benyttet konserveringsmiddel og en bakterie ble tilført etter anbrudd av glasset, kunne det føre til at et barn som fikk vaksine fra samme hetteglass noen dager senere, i tillegg fikk injisert en solid bakteriedose. Thiomersal (C9H9HgNaO2S) er en kvikksølvforbindelse som har bakteriedrepende effekt og har vært mye brukt som konserveringsmiddel i vaksiner og i andre legemidler. Thiomersal nedbrytes i kroppen til ethylkvikksølv. Den kunnskapen som finnes om kvikksølvskader gjelder andre kvikksølvforbindelser. For methylkvikksølv, som man får i seg gjennom næringsmidler (fisk), er det beregnet maksimalgrenser for hvor mye man kan innta per uke før det kan innebære en risiko.

Det finnes lite viten om den mulige toksisiteten av thiomersal. I studier har store doser vært gitt til frivillige, uten at det er registrert skader som med sannsynlighet skyldes dette stoffet. "

Sjekk opp disse linkene for å lese mer om kvikksølv i vaksiner:
http://www.proliberty.com/observer/20041105.htm
http://www.nexusmagazine.com/articles/VaccineResearcher.html
http://www.vran.org/vaccines/flu/flu-jefferson-06.htm
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james.htm
http://thinktwice.com/

Kvikksølv har vært brukt i en lang rekke produkter opp gjennom årene. Heldigvis er bruken av kvikksølv på vei nedover, men fremdeles er kvikksølv i bruk i store mengder i lfeks ysstoffrør og energipærer. Hvis disse knuses frigjøre kvikksølv, en potensiell helsefare for de som blir utsatt for dampen. Hvert år slippes store mengder kvikksølv ut fra krematorier og fabrikker. Dette er kvikksølv som går inn i kretsløpet og som tilslutt kommer tilbake til oss gjennom mat og drikke. Særlig rovfisk, tunfisk og hval inneholder store mengder kvikksølv og bør ikke spises! Les om kvikksølvets farlige egenskaper og om hvor det har vært brukt opp gjennom tidene, og fremdeles brukes endel steder. Tidligere ble korn beiset med kvikksølv for å øke holbarheten, men dette er ikke tillatt i Norge, og for noen år siden ble kvikksølvholdige batterier forbudt å omsette.

Behandling mot kvikksølvforgiftning som vi vil anbefale består av tre trinn. Først må man sanere amalgam, deretter må man avgifte kroppen og til sist må man renske ut hjernen for kvikksølv. Under hele avgiftningsprosessen må man være nøye med å ta hensyn til eventuelle mat-intoleranser slik at man ikke belaster kroppen unødig. Dessuten må man holde seg unna giftige kjemikalier og også mugg hvis man er overfølsom mot slikt (MCS = Multiple Chemical Sensitivity).

Sanering av amalgam

Amalgamsanering er behandlet i eget avsnitt (LINK). Det er ekstermt viktig at all sanering foregår med full beskyttelse!.

Avgiftning av kroppen

Avgiftning av kroppen består for det meste av inntak av vitaminer og mineraler i moderate til små doser. Det er veldig viktig at man får avgiftet kroppen før man går løs på avgifnting av hjernen siden man kan risikere at mer kvikksølv går inn ihjernen hvis man først forsøker å avgifte hjernen. Derfor må man få ned kvikksølvverdiene i blodet og kroppen som helhet først. I den forbindelse må man innta vitaminer og mineraler, i tillegg til at man holder en sunn livsstil med kosthold (LINK). Daglig bør man ta tilskudd av Selen er et tveegget sverd. Mange blir veldig dårlige av det, uten at man vet om det fjerner kvikksølv fra kroppen eller nervesystemet. Sørg for å drikke rikelig med rent vann, unngå kunstige leskedrikker, kaffe og tobakk. Det er viktig at leveren og nyrene får minst mulig belastninger under avgiftning. Hvis mulig, få noe mosjon, helst unngå ekstreme aktiviteter og fokuser på jevnlig rolig mosjon. Denne fasen kan ta fra noen uker til et år eller to, avhenging av forgiftningsgrad og tilstanden til lever og nyrer. DMSA kan med fordel brukes allerede fra noen uker etter sanering. Vi anbefaler ikke å ta sjokk-kurer med avgiftning, som feks ekstrem faste eller store doser med chelatorer, det kan være direkte farlig.

Avgiftning av hjernen

Dette er den vanskelig biten. Vi vil anbefale en protokoll for avgiftning som Andy Cutler har lansert. Den består av DMSA (Dimercaptosuccinic acid) og ALA (Alpha Lipoic Acid) som hovedelementer. DMSA er et syntetisk fremstilt stoff som har lav giftighet, og som inneholder to svovelatomer per molekyl. Det gjør at den har evnen til å binde Hg og sørge for at kroppen letter kan skille det ut. Man bør gå på DMSA en liten stund (noen måneder) innen man begynner med ALA for å renske ut kroppen skikkelig, og eliminere det som vitaminer og mineraler ikke har klart å få ut. Dessverre kan DMSA bare i liten grad trenge dypt inn i hjernen og eliminere Hg som har festet seg der, så derfor bør man etterhvert starte med ALA i kombinasjon med DMSA. Her er det viktig å merke seg at man bør vente noen måeder etter sanering før man begynner med ALA, siden man ellers kan flytte Hg inn i hjernen. ALA er en fettsyre også med to svovelatomer som allerede er tilstede både i kroppen og mat og som har en veldig lav giftighet. Den er dessuten en sterk antioksidant som er god for leveren, og den er fettløselig og kan dermed trenge inn i hjernen der Hg skal avgiftes. Inni hjernen, kan den binde seg til Hg og dette komplekset kan lettere gå ut av hjernen enn Hg alene.

All avgiftning vil skape en kvikksølvmobilisering, dvs at bindinger som kvikksølv har til proteiner brytes og det blir mer fritt kvikksølv. Denne prosessen skaper det man kaller avgiftingssymptomer, som er helt vanlig. Avgifnitngssymptomer kan være hodepine, angst, søvnløshet, utmattelse, depresjoner skjelvinger, etc. Kjernen i denne prosessen er at man må tåle noen symptomer i forbindelse med avgifitning, men de skal ikke bli for sterke. Isåfall tar man for store doser med DMSA og ALA og man må redusere doseringen til symptomene har dempet seg. DMSA kan også virke symptomdempende, og særlig kan DMSA dempe mobiliserings- og avgiftningssymptomer skapt av ALA. ALA kan skape endel symptomer fra Hg som flyttes rundt i i hjernen, noe som er nødvendig for å få det i bevegelse og for å få det ut. Men dessverre, de som er dårligst, blir ofte dårlige av til og med små doser av DMSA. I slike tilfeller må man bare begynner på små doser og bygge det opp over tid.

NB! Man bør ikke sette igang med DMSA før det er gått minst noen uker (måneder i noen tilfeller) etter sanering. Før man starter med ALA må man vente inntil noen måneder for å få ned konsentrasjonen av kvikksølv i blodet.

Det er fordi ALA kan trekke Hg inn i hjernen hvis man har for høye verdier av Hg i blodet, noe man vil ha hvis man har amalgam i tennene eller nettopp har sanert. Ideelt sett bør det konstateres gjennom en blodprøve at Hg verdiene er lave i blod før man ihvertfall begynner med ALA. Først kan man begynne med DMSA, deretter med ALA.

Det er veldig viktig at DMSA og ALA taes regelmessig døgnet rundt for å skape en jevn blodkonsentrasjon. Det gir en mest effektiv avgiftning, og dessuten minimerer avgiftningssymptomene. Pga halveringstiden til DSMA og ALA, bør DMSA taes hver 4. time og ALA hver 3. time døgnet rundt, også om natten! Når man tar både ALA og DMSA samtidig må man følge halveringstiden til ALA, og det kan være praktisk å ta begge to samtidig hver 3. time. Vi pleier å ta en dose midt på natten. Doseringen av DMSA bør ligge på 1/2 mg DMSA per kilo kroppsvekt per dose, omtrent det samme for ALA, om mulig litt høyere. For en person som veier 70kg, blir det ca 35mg DMSA og ca 50 mg ALA per dose. For de som aldri har brukt DMSA og ALA før, bør man begynne med mye lavere doser, gjerne helt ned i 5 mg per dose av både DMSA og ALA. Hvis man starter med for høye doser vil man oppleve sterke avgiftningssymptomer, og i verste fall kan det frigjøres for mye kvikksølv ut i blodbanen fra kroppen og noe kvikksølv kan trenge inn i hjernen. Derfor er det viktig å starte med små doser av både DMSA og ALA og øke etterhvert som man tåler det. For å kunne være fleksibel med hensyn til dosering, kan man kjøpe tomme gelatin kapsler i helsekostbutikker, og fylle oppi riktig mengde av DMSA og ALA etter behov.

Enkelte av oss har også en veldig postiv effekt av koriander. En japansk forsker har vist at inntak av koriander økte Hg mengden i spinalvæsken rundt hjernen, og det må ha kommet fra hjernen. Demed ser det ut til at koriander kan frigjøre Hg og at det har en unik evne å transportere det ut av hjernen. Ingen vet optimal dosering eller protokoll for bruk av koriander, men enkelte av oss har hatt gode erfaringer å ta det i et lignende mønster som DMSA og ALA. Fersk koriander er bedre enn tørket, og bedre enn korianderfrø. Mulig kokt koriander er bedre enn rå.


Koriander er mer eksperimentelt enn ALA og DMSA, og det er ingenting i veien for å kjøre tilsvarende program uten bruk av koriander. Derimot har enkelte hatt veldig god effekt av koriander sammen med ALA og DMSA. Et slikt skjema bør følges i minst 3 døgn, deretter bør man ta en pause som varer minst like lenge. Dette for at avgiftningssymptomer skal bli minst mulig. DMSA, ALA og koriander vil mest sannsynlig redusere halveringstiden av Hg i hjernen fra 20 år ned til 3-4 år. Det er likevel en lang tid, og man må derfor regne med å følge dette skjemaet i flere år! Kvikksølvavgiftning er en lang prosess som ikke kan gjøres unna på kort tid. Den gode nyheten er at man blir bedre etterhvert som behandlingen hjelper og tiden føles mindre lang etterhvert som man blir bedre og får tilbake livet sitt. Man må regne med noen måneder med behandling før man kan forvente noen bedring.

Hvor får man tak i DMSA og ALA?

DMSA kan kjøpes reseptfritt enten fra www.nutricentre.com. Der selges Thorne sin DMSA, Captomer. Det finnes også et annet merke, Smart City, som kan kjøpes fra www.supersmart.com. Den sistnevnte er noe billigere. Det er også mulig å få DMSA på resept fra fastlegen. ALA kan man kjøpe nesten overalt, også på de ovennevnte nettstedene. Det selges ikke i helsekost i Norge, men kan også fåes via fastlegen på resept. Sjekk ellers opp denne nettsiden som beskriver hvordan man kan kjøpe DMSA og ALA.

Binyrene

En annen ting som bør nevnes i forbindelse med kvikksølvforgiftning, er problemer med binyrene. Binyrekapasiteten blir veldig ofte nedsatt p.g a kvikksølvforgiftning. Dette er noe som må taes på alvor. Legene har dessverre liten kunnskaper om dette emnet. Kvikksølv påvirker binyrene direkte, og kvikksølv er en av de største årsakene til binyreutmattelse. De fleste ME pasienter har nedsatt binyrefunksjon. Det er spesielt stresshormon kortisol som etterhvert blir produsert i for liten mengde, spesielt vil dette merkes under stress. Mange av symptomene går sammen med de symptomene som kvikksølvet gir: Hodepine, svimmelhet , dårlig hukommelse,lett depresjon, verk i kroppen (fibromyalgi) nedsatt utskillese av tungmetaller, dårlig søvn våkner tidlig, aldri utvilt (man sover kunn på den energien man har), kan ikke håndtere stress ikke engang de minste ting hvor stress ingår, ser ingen mening med livet, veldig negativ, redd for fremtiden, sultfølelse, lyst på noe søtt, vanskelig å kontrollere tankene,veldig lett irritert, kvalm, problemer med fordøyelsen og hyppige allergier/ infeksjoner. Dette er et problem som må taes på alvor. Kosthold, lavt stressnivå og hvile er det viktigste for å få binyrene tilbake til normal funksjon. Etterhvert som kvikksølvnivået i kroppen kommer ned, så vil dette også ha invirkning i positiv retning på utslitte binyrer.

Det viser seg at 80% av dem som har nedsatt binyrefunsksjon også har nedsatt stoffskifte. Dette gjør saken også mer kompleks. Det er viktig å behandle begge deler parallellt. Hvis man bare behandler stoffskiftet uten å behandle binyrene samtidig så vil kravet til økt kortisol øke og man vil få enda mere utmattete binyrer. En utrolig bra link for dem med stoffskifteproblemer finnes her.

Det er komplekse vekselvirkninger mellom hypofysen, hypotalamus og binyrer. Hypotalamus er spesielt utsatt for forgiftning av kvikksølv. Derfor fungerer ikke komunikasjonen mellom hypotalamus , hypofysen og binyrene. Hypotalamus sender et signalstoff til hypofysen som heter CRF, hypofysen sender så ACTH til binyrene som igjen øker kortisolmengden som kroppen - og hjernen trenger. Dette er et utrolig komplekst system som kan føre til katastrofale konsekvenser for den som er rammet hvis det ikke virker som det skal. Vi anbefaler en bok som heter Adrenal Fatigue av James l. Wilson. Les også denne artikkelen av James l. Wilson en av verdens ledende behandlere for binyretretthet.

LP teknikk

I det siste har det kommet mange rapporter om ME syke som har gjennomgått en behandling med Phil Parkers Lightning Process. Ifølge den teorien er ME syke fanget i en adrenalinsløyfe som sliter ut og bryter ned kroppen. Adrenalin er ment å skulle skjerpe oss gjennom en forbigående fare eller utfordring, men hvis stressreaksjonen blir kronisk med høye verdier av adrenalin og kortisol blir det stor slitasje på kroppen. Over tid blir binyrene utmattet, dermed går kortisolniviået går ned og man kollapser i utmattelse. Kortisol er viktig bl.a. for frigjøre sukker til blodet, men når kortisolverdiene går ned må kroppen produsere adrenalin istedet for å holde oppe blodsukkeret, noe som holder stressreaksjonen vedlike. Målet med behandlingen blir å bryte den onde sirkelen med mental kontroll av ubevisste stressreaksjoner som frigjør adrenalin. Vi får endel spørsmål om LP teknikk i forbindelse med kvikksølvforgiftning. Vi vet at det er tette forbindelse mellom kvikksølv, binyrer, adrenalin og kortisol, så det er godt mulig at man kan ha godt utbytte av teknikken. Så langt har vi fått både positive og negative tilbakemeldinger om LP kan fungere. Vi synes det er vanskelig å verken anbefale eller fraråde bruk av LP, men vi oppforder folk til å gi oss tilbakemeldinger per epost på behandlingen, så kan vi formidle disse videre når vi får spørsmål om emnet.