Symptomer på kvikksølvforgiftning
Your Title Here

Sanering

Amalgamsanering vil si å skifte ut amalgamfyllingene i tennene med andre materialer.

Sanering av amalgam må ikke foregå uten full beskyttelse, ellers kan det medføre store og alvorlige bivirkninger som kan føre til forverring av helsetilstanden. Les mer nedenfor.Viktig å vite: Amalgamsanering gir en kortsiktig kvikksølveksponering idet fyllingene bores ut. Dette medfører akutte symptomer og forverring av sykdomstilstanden i timene eller dagene, etter at en fylling er fjernet. Er du veldig syk må du være ekstra forsiktig. Spør en tannlege med erfaring i amalgamproblematikk om råd. Det er vanlig å oppleve bølgedaler og bølgetopper i løpet av den perioden du skifter ut fyllinger, og i en tid etter at siste fylling er fjernet. Det varierer kraftig fra pasient til pasient hvor lang tid det vil gå før man begynner å merke bedring. For at du skal ha en trygg amalgamsanering, anbefaler vi følgende: Styrk kroppens motstandskraft mot kvikksølv gjennom inntak av mineraler og vitaminer: Minstekrav: Snakk med din tannlege og bli enige om å bruke beskyttelsesutstyr under amalgamsaneringen og hvilke tannmaterialer som skal anvendes istedenfor amalgamet. OBS! Det skal ikke brukes Tetric som tannfyllingsmateriale! Det er endel uenigheter om sanering bør foregå langsomt eller fort. Uansett MÅ man bruke skikkelig beskyttelse når man sanerer. Noen mener at saneringen skal foregå langsomt, en plombe ved hvert tannlegebesøk, og at man venter 6-8 uker til neste plombe bores ut, avhengig av hvor negativt du reagerer på saneringen. Andre mener at det er bedre å ta flere (2-3?) ved hvert besøk, for å fortere å få giften helt bort. Uansett hvilken strategi man velger så kan det være lurt å ta kun en plombe første gangen, for å se hvordan man reagerer på saneringen. Hvis man reagerer veldig negativt kan det være lurt å kun ta en plombe per tannlegebesøk. Minst 2 kulltabletter, helst opp til 8, tatt like før sanering av amalgam beskytter deg mot eventuelt kvikksølv som svelges. Og en liten slurk alkohol beskytter mot kvikksølvdamp som eventuelt pustes inn og går i blodet. Beskyttelsesutstyr hos tannlegen:
Velg tryggest mulig tannfyllingsmateriale istedenfor amalgam. De fleste amalgamforgiftede har gode erfaringer med metallfrie komposittmaterialer. Porselen pleier å kunne brukes av amalgamforgiftede personer. De keramiske materialene sementeres fast. Overfølsomme pasienter kan teste sementet ved å stryke det på siden av en tann og observere eventuelle reaksjoner over noen måneder. For dem som er alvorlig syke/forgiftet av kvikksølv, vil vi anbefale å først styrke kroppen med tilskudd av vitaminer og mineraler og omlegging av kosthold til den er i stand til å gjennomgå en amalgamsanering! Hvis kroppen får i seg større doser kvikksølv mens man er moderat forgiftet, vil dette muligens føre til at det tar lengre tid å bli frisk igjen. I perioden før man har fått ut amalgamfyllingene, er det viktig å unngå tyggegummi og andre ting som er med på å utskille mer kvikksølv fra fyllingene. Til slutt: Husk at du må være tålmodig, og at du må finne en tannlege som tar dette alvorlig! Tannlegen må bruke beskyttelsesutstyr! Det er mange som ikke har tatt dette alvorlig, og de angrer bittert! Les gjennom hva tannlegene og legene i IAOMT anbefaler av beskyttelsesutstyr ved sanering. IAOMT er en gruppe av tannleger og leger som tar problemene med amalgam alvorlig.